BMW > 6

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
11BM00 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø14 / 0,39 kg 33321123463, 33321125665 +1 OEM DETAILS
11BM0300 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø16,3 do:Ø52 / 0,56 kg 33321090504, 33321095631 +2 OEM DETAILS
17BM0030 Tie Rod End c:Ø12,6 th:MM16x1,5 RHT / 0,28 kg 32 21 1 113 447, 32 21 1 113 448 +1 OEM DETAILS
17BM0305 Tie Rod End th:FM16x1,5 RHT / 0,78 kg 32 10 6 774 361, 32 10 6 776 946 +1 OEM DETAILS
17BM10 Tie Rod End c:Ø12,6 th:MM14x1,5 LHT / 0,3 kg 32 21 1 127 918, 32 21 1 130 001 +1 OEM DETAILS
17BM11 Tie Rod End c:Ø12,6 th:MM14x1,5 RHT / 0,3 kg 32 21 1 127 917, 32 21 1 130 004 +1 OEM DETAILS
20BM0305 Tie Rod Axle Joint th:MM18x1.5 RHT L:260,5mm / 0,63 kg 32 10 6 777 479 DETAILS
21BM10 Rod Assembly c:Ø12,6 th:M10x1.0 RHT / 0,95 kg 32 21 1 124 231, 32 21 1 129 020 +1 OEM DETAILS
23BM01 Track Control Arm c:1:10 th:M14x1.5 RHT L:324mm / 1,9 kg 31121124401, 31121131587 +1 OEM DETAILS
23BM02 Track Control Arm c:1:10 th:M14x1.5 RHT L:324mm / 1,9 kg 31121124402, 31121131582 +2 OEM DETAILS
26BM0001 Rod/Strut, stabiliser L:240mm / 0,39 kg 31 35 1 124 380, 31 35 1 127 194 +3 OEM DETAILS
26BM0002 Rod/Strut, stabiliser 0,19 kg 33 55 1 124 375, 33 55 1 126 932 DETAILS
29BM0305 Rod Assembly 32 10 6 774 347, 32 10 6 777 479 +1 OEM DETAILS
38BM0600 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,2 do:Ø49,3 / 0,13 kg 33321090815, 33321094209 +1 OEM DETAILS