HONDA > ACCORD V

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
17RV1500 Tie Rod End c:Ø 13 th:FM14x1,5 RHT / 0,65 kg 53560S84A01, 53560SM4003 +8 OEM DETAILS
17RV1501 Tie Rod End c:Ø13 th:FM14x1,5 RHT / 0,65 kg 53540-S84-A01, 53540-SM4-003 +6 OEM DETAILS
20RV15 Tie Rod Axle Joint th:MM14x1,5 RHT L:138mm / 0,36 kg 53521SM4003, 53521SM4013 +1 OEM DETAILS