HONDA > ACCORD VI

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10RV2000 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/10 cs:Ø14,6 do:Ø40 / 0,34 kg 51220S04003, 51220S74E00 +9 OEM DETAILS
17RV1500 Tie Rod End c:Ø 13 th:FM14x1,5 RHT / 0,65 kg 53560S84A01, 53560SM4003 +8 OEM DETAILS
17RV1501 Tie Rod End c:Ø13 th:FM14x1,5 RHT / 0,65 kg 53540-S84-A01, 53540-SM4-003 +6 OEM DETAILS