HYUNDAI > i20

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10HY0500 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/8 cs:Ø15 do:Ø40 / 0,35 kg 54503-22000, 54503-22A00 +7 OEM DETAILS
17HY2010 Tie Rod End c:Ø13,25 th:FM16x1,5 RHT / 0,55 kg 56820-2K000 DETAILS
17HY2011 Tie Rod End c:Ø13,25 th:FM16x1,5 RHT / 0,55 kg 56820-2K050 DETAILS
20HY2010 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:222mm / 0,58 kg 57724-1J000 DETAILS
26HY2010 Rod/Strut, stabiliser L:216mm / 0,34 kg 54830-1J000 DETAILS
26HY2011 Rod/Strut, stabiliser L:216mm / 0,34 kg 54840-1J000 DETAILS