HYUNDAI > PONY

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10HY0600 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/10 cs:Ø15 / 0,67 kg 5453024000, 5453024A00 +1 OEM DETAILS
17HY1000 Tie Rod End c:Ø13,45 th:FM14x1,5 RHT / 0,36 kg 56820-21000, 56820-21100 +5 OEM DETAILS
20HY10 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1.5 RHT L:294,5mm / 0,6 kg 5654028010, 5654243001 +10 OEM DETAILS
2615HY0500 Rod/Strut, stabiliser 54825-22000, 54825-24010 DETAILS