HYUNDAI > SANTA F

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10HY3000 Ball Joint c:Ø20 do:Ø42,75 / 0,4 kg 54503-3BA00, 54530-2B000 +1 OEM DETAILS
10KI3000 Ball Joint c:Ø18 / 0,96 kg 54530-3S100 DETAILS
17HY3000 Tie Rod End c:Ø13,9 th:FM16x1,5 RHT / 0,96 kg 56820-2B000, 56820-2P900 +1 OEM DETAILS
20HY3000 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1.5 RHT L:190mm / 0,56 kg 57724-2B000 DETAILS
20HY3005 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:322mm / 0,62 kg 57716-34000, 57724-3A000 +2 OEM DETAILS
26HY3000 Rod/Strut, stabiliser L:340mm / 0,48 kg 54830-2B000, 54830-2B200 DETAILS
26HY3001 Rod/Strut, stabiliser L:340mm / 0,48 kg 54840-2B000, 54840-2B200 DETAILS
26HY3005 Rod/Strut, stabiliser L:99mm / 0,34 kg 55530-2B000, 55530-2B200 DETAILS
26HY3010 Rod/Strut, stabiliser L:263mm / 0,4 kg 54830-26000, 54830-26100 DETAILS
26HY3011 Rod/Strut, stabiliser L:263mm / 0,4 kg 54840-26000, 54840-26100 DETAILS
38HY1000 Bearing, wheel bearing housing di:Ø14,2 do:Ø44 / 0,3 kg 55130-4D000 DETAILS