KIA > CARENS III MPV

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10HY2000 Ball Joint th:M12x1.25 RHT cp:1/8 cs:Ø15 / 0,54 kg 51760-2G000, 51760-2H000 +1 OEM DETAILS
38HY1000 Bearing, wheel bearing housing di:Ø14,2 do:Ø44 / 0,3 kg 55130-4D000 DETAILS