LANCIA > Y10

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10FI4000 Ball Joint th:M10x1.25 RHT cp:1/10 cs:Ø12,25 do:Ø37 / 0,21 kg 4402649, SE141140104A DETAILS
10FI41 Ball Joint th:M10x1.25 RHT cp:1/10 cs:Ø12 do:Ø37,3 / 0,25 kg 4402649, SE141140104A DETAILS
17FI2000 Tie Rod End c:Ø12 th:FM12x1,5 RHT / 0,39 kg 022162406A, 5960036 +5 OEM DETAILS
17FI4000 Tie Rod End c:Ø12,15 th:FM12x1,5 RHT / 0,41 kg 5 958 246, 5 983 404 +2 OEM DETAILS