MITSUBISHI

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10HY10 Ball Joint th:M16x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø19,5 do:Ø46,5 / 0,64 kg MB527-38401, MB527383-01 +1 OEM DETAILS
10MT0101 Ball Joint th:M16x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø17,75 / 0,97 kg 5441743A00, 5441743A01 +15 OEM DETAILS
10MT0500 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø15,9 do:Ø40,05 / 0,4 kg 5441744000, 5443144000 +5 OEM DETAILS
10MT0501 Ball Joint th:M16x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø19,5 / 0,91 kg MB175812, MB176283 +1 OEM DETAILS
17HY01 Tie Rod End c:Ø13,7 th:FM14x1,5 RHT / 0,36 kg 56820-47300, 56820-4A000 +7 OEM DETAILS
17MT0100 Tie Rod End 56820-47300, 56820-4A000 +7 OEM DETAILS
17MT0500 Tie Rod End c:Ø12 th:MM14x1,5 LHT / 0,34 kg MA159984, MA169614 +4 OEM DETAILS
20MT0101 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1.5 RHT L:298mm / 0,57 kg MB 532971 DETAILS
20MT0110 Tie Rod Axle Joint th:MM17x1 L:289mm / 0,61 kg MB266152, MB315160 +2 OEM DETAILS
23MT20 Track Control Arm c:1:8 th:M10x1.25 RHT L:110mm MB527228 DETAILS
26HY0510 Rod/Strut, stabiliser L:59,5mm / 0,28 kg 54830-17010, 54830-25010 +1 OEM DETAILS
26HY0511 Rod/Strut, stabiliser L:59,5mm / 0,28 kg 54830-17020, 54830-25020 +1 OEM DETAILS
30HY1000 Track Control Arm MB430113, MB430231 +7 OEM DETAILS
30HY1001 Track Control Arm MB430112, MB430230 +6 OEM DETAILS
30MT0100 Track Control Arm MB430113, MB430231 +7 OEM DETAILS
30MT0101 Track Control Arm MB430112, MB430230 +6 OEM DETAILS