PEUGEOT > J5 Box

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10FI3000 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø15,79 / 0,72 kg 364017, 364018 +1 OEM DETAILS
10FI3001 Ball Joint th:M16x1.5 RHT cp:1/8 cs:Ø17 / 0,77 kg 3640 26, 7 567 284 DETAILS
17FI3000 Tie Rod End c:Ø14,5 th:FM16x1,5 RHT / 0,43 kg 381711, 381751 +3 OEM DETAILS
20AR0100 Tie Rod Axle Joint th:FM18x1.5 RHT L:327mm / 0,75 kg 9750001180 DETAILS