TOYOTA > PRIUS PLUS

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
17TY2000 Tie Rod End c:Ø13,6 th:FM15x1,5 RHT / 0,72 kg 45047-09270, 45047-19205 +1 OEM DETAILS
17TY2001 Tie Rod End c:Ø13,6 th:FM15x1,5 RHT / 0,72 kg 45046-09570, 45046-19405 +1 OEM DETAILS
26TY2000 Rod/Strut, stabiliser L:360mm / 0,62 kg 48820 02070, 48820 42030 +1 OEM DETAILS