VW > SHARAN

ASMETAL NO PRODUCT NAME DIMENSIONS OEM NO
10VW0500 Ball Joint th:M14x1.5 RHT cp:1/10 cs:Ø18,45 / 0,5 kg 1 111 156, 7 200 946 +5 OEM DETAILS
10VW1605 Ball Joint th:M12x1.5 RHT cp:1/5 cs:Ø15,2 / 0,64 kg 3C0407366A, 3C0407366B DETAILS
10VW1606 Ball Joint th:M12x1.5 RHT cp:1/5 cs:Ø15,2 / 0,64 kg 3C0407365A, 3C0407365B DETAILS
17VW0500 Tie Rod End c:Ø14,3 th:FM14x1,5 RHT / 0,85 kg 1 001 398, 1 058 380 +8 OEM DETAILS
17VW0501 Tie Rod End c:Ø14,3 th:FM14x1,5 RHT / 0,85 kg 1 001 396, 1 058 378 +8 OEM DETAILS
20AU1200 Tie Rod Axle Joint th:MM16x1,5 RHT L:312mm / 0,72 kg 1K0 423 810 A, 1K0 423 811 C +8 OEM DETAILS
20VW0600 Tie Rod Axle Joint th:MM14x1.5 RHT L:185,5mm / 0,46 kg 1 121 508, 1 121 509 +6 OEM DETAILS
26VW0500 Rod/Strut, stabiliser L:205mm / 0,4 kg 1 009 591, 1 141 774 +13 OEM DETAILS
26VW1600 Rod/Strut, stabiliser L:335mm / 0,5 kg 1K0411315B, 1K0411315D +7 OEM DETAILS
26VW1605 Rod/Strut, stabiliser L:95,3mm / 0,38 kg 1K0505465C, 1K0505465D +6 OEM DETAILS
38AU3020 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,2 do:Ø39,5 / 0,19 kg 1K0 407 182, 1K0 407 182 A +2 OEM DETAILS
38AU3030 Control Arm-/Trailing Arm Bush di:Ø12,2 do:Ø39,5 / 0,19 kg 1K0 407 182, 1K0 407 182 A DETAILS
38VW1260 Control Arm-/Trailing Arm Bush do:Ø63 / 0,16 kg 1K0 407 183 E, 6Q0 407 183 +2 OEM DETAILS